Adoptiegroep Zwolle

Niet zo’n bekend initiatief in Zwolle, maar daarom niet onbemind. De Adoptiegroep brengt mensen die in (sociale) armoede leven of moeilijk aan de maatschappij kunnen deelnemen in gesprek met politici. Zo krijgen mensen die verstrikt zijn geraakt in de regels van de overheid de kans te praten met iemand die medeverantwoordelijk is voor het beleid van de overheid. Ervaringen met (sociale) armoede en kromme regelgeving kunnen worden omgezet in beleid.

De politici stellen deze gesprekken erg op prijs. Het is voor hen vaak ook moeilijk te beoordelen hoe het beleid dat zij maken uitpakt voor de burger. De afstand tussen burger en politiek is vaak groot. Voor de politici is het waardevol om te horen wat de persoonlijke ervaringen van een burger zijn.

De adoptiegesprekken vinden plaats eens per halfjaar en worden gevoerd met een lid van de Tweede Kamer en die van de gemeenteraad Zwolle.

Klik hier voor de website van

Bekijk hier de flyer!

waar: wanneer: Eens per half jaar meer weten? Meer projecten