Collecte doelen

Collecte doelen

28 mei (Pinksteren): Zending/GZB

Pinksterfeest is het feest van het doorgeven van het Woord. De boodschap van bevrijding en heil wordt niet beperkt tot Jeruzalem en Israel. Het is voor alle volken, kortom voor iedereen. Samen zijn we de kerk in actie en zetten we ons in voor Gods wereld. We mogen met elkaar de Bijbel delen en leren wat er in andere kerken gebeurt. Zowel in Nederland als wereldwijd.

Namens de kerken wordt het uitgevoerd door Kerk in Actie.

De Jeruzalemkerkgemeente heeft deze zondag een collecte voor de GZB (Gereformeerde Zendingsbond). Ook de GZB heeft het verlangen mensen te bereiken met het Evangelie. Zodat mensen wereldwijd God leren kennen en groeien in geloof.

Mogelijkheden om bij te dragen aan de collecten

Op basis van de geldende corona maatregelen worden er inmiddels weer kerkdiensten gehouden, waar bij de uitgang collecteschalen staan. Het blijft echter mogelijk om gebruik te maken van de mogelijkheid om bij te dragen via het zogenaamde ‘digitaal collecteren’ via de Kerkgeldapp. Zie voor meer informatie www.pknzwolle.nl.

Voor wie deze mogelijkheid niet heeft, mag het uiteraard via de bankrekeningen van resp. Diaconie en Kerkrentmeesters. Vermeld hierbij duidelijk voor welke collecte u geld overmaakt! Hieronder zijn de rekeningnummers vermeld:

– Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle: NL12 RABO 0373 7399 66

– CvK Protestantse Gemeente Zwolle: NL54 RABO 0373 7341 66