Informatieavond Grote Kerk

De Protestantse Gemeente Zwolle is de trotse eigenaar van hét monument van onze stad, de Grote of St. Michaëlskerk aan de Grote Markt midden in het centrum; een eeuwenoud rijksmonument met een regionale uitstraling en een wereldberoemd orgel. In de Grote Kerk organiseert de PGZ diverse activiteiten, zowel op zondag als door de week, waaronder de erediensten van de Grote Kerkgemeente, de diverse vieringen van de Commissie Grote Kerk en verschillende muziekuitvoeringen en repetities daarvoor.

Daarnaast wordt de Grote Kerk verhuurd aan derden om hier allerhande bijeenkomsten te beleggen en activiteiten te organiseren en is er de zomeropenstelling.

Het College van Kerkrentmeesters signaleerde een toenemende behoefte van externe partijen om van de Grote Kerk gebruik te maken. Deze waarneming sloot naadloos aan op de beleidsvoornemens van de Protestantse Gemeente Zwolle met betrekking tot de Grote Kerk. De kern daarvan is het verbreden van de inzet van de Grote Kerk, om zo meer financiële middelen voor de instandhouding van het kerkgebouw te verwerven. Activiteiten van derden dienen zich uiteraard te verdragen met de identiteit en de religieuze functie van het gebouw. Zo wordt gewaarborgd dat het niet-kerkelijk gebruik van de Grote Kerk geen afbreuk doet aan het kerkelijk gebruik, doch dit juist ondersteunt.

Daarna heeft heeft het College van Kerkrentmeesters stappen ondernomen om de beleidsvoornemens van de Algemene Kerkenraad met betrekking tot de Grote Kerk uit te voeren. Dit heeft geresulteerd in een partnerschap met Niek van der Sprong Culturele Producties.

Niek van der Sprong Culturele Producties neemt vanaf 1 september 2011 de coördinatie van de inzet van de Grote Kerk ten behoeve van externe activiteiten van niet kerkelijk-gebonden partijen voor zijn rekening en zal de positionering en de vermarkting van de Grote Kerk voor niet-kerkelijke activiteiten verder vormgeven en uitbouwen. Zie ook het betreffende persbericht d.d. 19 juli 2011: Klik hier.

Op woensdag 14 september 2011 is een informatie-avond gehouden door het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Zwolle. Onderwerp van deze avond was het niet-kerkelijke gebruik van de Grote Kerk, d.w.z de verhuur van de Grote Kerk aan partijen die geen onderdeel vormen van de PGZ. Het beleid van de Algemene Kerkenraad, de uitvoering daarvan door het College van Kerkrentmeesters en de samenwerking met Niek van der Sprong Culturele Producties is besproken. Uitgangspunt van dit beleid is dat het kerkelijk gebruik van de Grote Kerk te allen tijde voorrang heeft op de externe verhuur. Verder is de actuele stand van zaken met betrekking tot de veelbesproken beeldengroep ter nagedachtenis aan Joan Derk van der Capellen tot den Pol aan de orde geweest. Op deze avond hebben Han Slootweg, voorzitter van het College, Peter Izeboud, secretaris van het College en Niek van der Sprong, directeur van het gelijknamige bedrijf, een Power Point presentatie verzorgd.

U kunt deze presentaties downloaden via de onderstaande linken.

Klik met de rechter muisknop op de link en selecteer 'Doel opslaan als' om de bestanden op te slaan.

- Presentatie van Han Slootweg

- Presentatie van Peter Izeboud

- Presentatie van Niek van der Sprong

 

headerfill

 Wijkgemeenten:

filler
 Jeruzalemkerk
 Sionskerk
 Oosterkerk
 Stinskerk
 Emmäuskerk
 Adventskerk
 De Open Kring
filler

 Overige Protestantse
 gemeenten in Zwolle:

filler
 Gereformeerde Kerk  Berkum
 Evangelisch Lutherse  Gemeente Zwolle
footerfill

headerfill

 Kerkelijk Opmerkelijk:

Uitleg logo
filler
 
footerfill