De actie

Van 15 tot en met 29 januari 2012 werd – ook in de  Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) – de Actie Kerkbalans gehouden.

De vrijwillige bijdragen die bij Kerkbalans worden toegezegd zijn de belangrijkste inkomstenbron van de Protestantse Gemeente Zwolle. Zonder vrijwillige bijdragen geen kerkgebouwen, geen pastoraat, geen diaconaat, geen omzien naar elkaar.

De "stand" per 4 december 2012 is als volgt:

“Opgenomen in de begroting” is het in de begroting 2012 genoemde bedrag aan kerkelijke bijdragen.

“Toezegging" is het totaal van de geregistreerde toezeggingen per genoemde datum.

"Ontvangen" is het totaal van de ontvangen bijdragen over het lopende jaar per genoemde datum.

We willen iedereen die een bijdrage heeft toegezegd daarvoor hartelijk danken!

Toelichting

Er zijn in de laatste jaren moeilijke en vaak ingrijpende besluiten genomen, die er voor moeten zorgen dat de inkomsten en uitgaven van de Protestantse Gemeente Zwolle in evenwicht komen en blijven. Dit betekent dat de uitgaven structureel met € 200.000 verlaagd moeten worden. Maar daarmee zijn we er nog niet. Ook aan de inkomstenkant moet er iets gebeuren. Kort samengevat: De vrijwillige bijdragen moeten omhoog.

Oproep

Kerkbalans 2012 moet uiteindelijk € 1.533.000 opleveren. We blijven rekenen op uw medewerking!

Richtlijn

Wij doen een dringend beroep op de gemeenteleden om naar vermogen bij te dragen. Wij geven in overweging een bijdrage van 2% van het netto inkomen te geven. Bij een netto maandinkomen van €1.750,- past dan een maandelijkse bijdrage van € 35,-. Uiteraard hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af of u meer of minder kan missen. Het zou fijn zijn als u, als het maar even kan, tenminste € 40,- per jaar voor uw rekening wilt nemen. Voor ieder lid van onze gemeente maken we immers administratie- en andere kosten. Bovendien is er voor ieder gemeentelid altijd pastorale zorg beschikbaar.

Achtergrondinformatie

Wilt u meer achtergrondinformatie over Kerkbalans 2012, klik dan op:

Kostenbesparinghttp://www.pknzwolle.nl/Kerkbalans/images/incasso.jpg

De Protestantse Gemeente Zwolle kan veel besparen op de kosten van betalingsverkeer wanneer u ons machtigt om uw bijdrage via automatische incasso te innen. U kunt altijd een betaling laten terugstorten wanneer u het niet eens bent met de afschrijving.

Wanneer u uw bijdrage nog niet via automatische incasso voldoet geven wij u graag in overweging hier nu mee te beginnen.

Meer informatie over incasso en alles wat met bijdragen te maken heeft, kunt u krijgen via het Kerkelijk Bureau, tel. 038 - 421 75 96 of per e-mail: administratie@pknzwolle.nl.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

http://www.pknzwolle.nl/Kerkbalans/images/web_van_blijvende_waarde_fc.jpg

College van Kerkrentmeesters en Commissie Geldwerving

van de Protestantse Gemeente Zwolle

 

headerfill

 Wijkgemeenten:

filler
Grote Kerk  Grote Kerk
Sionsgemeente  Sionskerk
Oosterkerk  Oosterkerk
Jeruzalemkerk  Jeruzalemkerk
Stinskerk  Stinskerk
Emmäuskerk  Emmäuskerk
Adventskerk  Adventskerk
De Open Kring  De Open Kring
filler

 Overige Protestantse
 gemeenten in Zwolle:

filler
Gereformeerde Kerk Berkum  Gereformeerde Kerk  Berkum
Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle  Evangelisch Lutherse  Gemeente Zwolle
footerfill

headerfill

 Kerkelijk Opmerkelijk:

Uitleg logo
filler
 
footerfill