GELDENDE BELEIDSNOTITIES PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE

oktober 2015

INHOUD

Inhoud                                                                                                                            


1    PLAATSELIJKE REGELING,

      Vastgesteld in AK, 26 november 2012

Inhoud

     Voor meer: zie Plaatselijke regeling vastgesteld in de AK 121126

 

2    BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE 2013-2016

      Vastgesteld in AK, 23 september 2013

     Voor meer: zie Beleidsplan 2013-2016 def 130923

 

2A  DE IDENTITEIT VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE, RIJK GEVULD

       Besproken in AK, 15 december 2014

       Een nadere uitwerking van wat in het beleidsplan 2013-2016 is opgemerkt.

       Voor meer: zie 141215 Eindnota Werkgroep Identiteit besproken in de AK

 

3    BESLUITEN BETREFFENDE LANGE TERMIJN PERSPECTIEF PROT. GEM. ZWOLLE IN ÉÉN DOCUMENT

     Besluitvorming AK,  26 januari, 2 maart en 13 april 2015. Tekst vastgesteld 1 juni 2015

     Voor meer: zie 150601 besluiten LTP in één document

4    FINANCIËLE PLANNING 2015-2020

      Vastgesteld in AK, 12 oktober 2015

4A  DECENTRALISATIE FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID PGZ 2013-2016

      Voor meer: zie 130923 decentralisatie financiële verantwoordelijkheid def

5   BESLUIT AK  OVER KERKELIJKE ACTIVITEITEN IN DE VERZELFSTANDIGDE GROTE KERK ZWOLLE,

     Vastgesteld in AK, 13 april 2015

      Voor meer: zie 150413 besluit AK kerkelijke invulling GK def

 

headerfill

 Wijkgemeenten:

filler
 Jeruzalemkerk
 Sionskerk
 Oosterkerk
 Stinskerk
 Emmäuskerk
 Adventskerk
 De Open Kring
filler

 Overige Protestantse
 gemeenten in Zwolle:

filler
 Gereformeerde Kerk  Berkum
 Evangelisch Lutherse  Gemeente Zwolle
footerfill

headerfill

 Kerkelijk Opmerkelijk:

Uitleg logo
filler
 
footerfill